Jakost, ekologie, bezpečnost

Základním předpokladem dlouhodobého úspěšného fungování firmy je neustálé zlepšování. Tento požadavek je formálně definovaný jako cyklus zlepšování PDCA v normách systému řízení jakosti dle ISO 9001.2015, IATF 16949:2016 a systému řízení péče o životní prostředí ISO 14001:2015. Jako takový jej přebírá závazek k zlepšování také Nippon Kayaku ve formě KAYAKU spirit.  

2000 - certifikace dle ISO 9001
2001 - certifikace dle QS 9000
2002 - certifikace dle ISO 14001
2003 - certifikace dle ISO/TS 16949 (náhrada za QS 9000)
2008 - vznik integrovaného manažerského systému IMS (integrace QMS a EMS)
2017 - certifikace dle IATF 16949 (náhrada za ISO/TS 16949)

Současný systém IMS (Integrated Management System) je vybudován dle požadavků nové normy IATF16949 (pro kvalitu) a ISO 14001 (pro environment). Vztahuje se na vývoj, výrobu a prodej elektrických iniciátorů a mikro gas generátorů pro bezpečnostní systémy automobilů.

V roce 2014 byla vybudována nová zkušebna kvality pro Lokaci 4, Bobrky a centralizovala se zkušebna pro Lokace 2 a 3, Jablůnka.

 

Vývoj a testování nových výrobků

Vývoj nových a inovaci současných elektrických iniciátorů realizujeme v přímé spolupráci se všemi  společnostmi skupiny Nippon Kayaku. Nové výrobky jsou testovány podle požadavků kvalifikačních programů vytvořených světovými automobilkami. Výsledky kvalifikačních  zkoušek jsou prezentovány našim zákazníkům formou schvalovacího procesu PPAP.
 

Bezpečnost práce v KSE

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je základní prioritou společnosti. Organizace práce je z těchto důvodů maximálně přizpůsobena tak, aby rizika, popř. následky na zdraví a život zaměstnanců byly minimální.
Zaměstnanci provádějící práce s výbušninami musí být držiteli odborné způsobilosti pro tuto činnost a jejich znalosti jsou ověřovány a rozšiřovány formou pravidelných školení.
Požadavky na pracoviště, strojní zařízení a pomůcky podléhají přísným předpisům, jsou uzpůsobena a vybavena s maximálním důrazem pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců. Práce s výbušninami a pyrotechnickými výrobky probíhá podle schválených technologických postupů.
Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou prováděny pravidelné bezpečnostní audity, při kterých probíhají kontroly pracovišť, dále také probíhá vyhledávání, hodnocení a eliminace rizik a rizikových faktorů na pracovištích.