Firemní politika

Ve skupině Nippon Kayaku (dále NK Group) jsme si v červnu 2007 vytyčili firemní vizi KAYAKU spirit, která říká, že "budeme společnosti vždy poskytovat ty nejlepší výrobky skrze neustálý pokrok a sdílené morální hodnoty," a svou každodenní činností se zasazujeme o naplnění této vize.
S vývojem společnosti se aktualizuje i rozsah KAYAKU spirit. Vždy lpíme na jejím dodržování a chápeme ji jako vodítko zdravého a kvalitního způsobu řízení firmy, možnost vytvoření lepší firemní kultury, kultury otevřené a založené na morálních hodnotách.
Vodítkem na cestě k naplnění vize KAYAKU spirit jsou publikace KAYAKU spirit, Charta etiky a Etický kodex a Příručka zaměstnance.

 

Charta etiky a Etický kodex

Charta etiky a Etický kodex

 
KAYAKU spirit

KAYAKU spirit