Skupina NIPPON KAYAKU

Kayaku Safety Systems Europe a.s. (KSE) je součástí odvětví Bezpečnostních systémů, které patří do celosvětově působící Nippon Kayaku Group (skupina NK). 

Skupina Nippon Kayaku:

Společnosti skupiny Bezpečnostních systémů zásobují po celém světě automobilové trhy pyrotechnickými iniciátory, gas generátory a inflátory.

 

Firmy působící ve skupině Bezpečnostních systémů:

  • Nippon Kayaku Co., Ltd. se svou továrnou v Himeji, Japonsko, se zaměřuje na trh japonský (web);
  • Kayaku Safety Systems Europe a.s. s továrnou ve Vsetíně na trh evropský;
  • Kayaku Safety Systems (Huzhou) Co., Ltd. s továrnou v Huzhou (web), Čína na trh asijský;
  • Kayaku Safety Systems de Mexico, S.A. de C.V. s továrnou v Monterrey, Mexiko na trh středoamerický a severoamerický;
  • Kayaku Safety Systems Malaysia Sdn. Bhd. nově budovaná továrna vznikající pro trh jihovýchodní Asie.

Všechny základny se kromě výroby pomocí sdíleného know-how zabývají i výzkumem a vývojem, který probíhá v těsné součinnosti s vývojem zákaznických modulů.

 

NIPPON KAYAKU Co., Ltd.

Mateřská společnost firmy KSE, Nippon Kayaku Co., Ltd., je tradiční japonský výrobce v oboru speciální chemie, významný producent farmaceutických výrobků a surovin pro přípravu léků, průmyslových barviv, inflátorů pro airbagy, speciálních pryskyřic pro elektroniku, inkoustů pro jet-tiskárny a agrochemie.

Oficiální název: Nippon Kayaku Co., Ltd.  
Sídlo společnosti: Meiji Yasuda Seimei Building 19th and 20th Floors, 1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan 

Statutární zástupce: Atsuhiro Wakumoto, prezident

Kapitál společnosti:  14,9 mld. JPY
Počet zaměstnanců k 30. 39 2019: 5 882

Bližší informace naleznete na webových stránkách společnosti: www.nipponkayaku.co.jp/english


Nippon Kayaku Co., Ltd. byla založena v roce 1916, v roce 2016 oslavila výročí 100 let působení na trhu.Firemní značka a moto

sukima

Nippon Kayaku Group si vybrala takový slogan, aby pozvedla úroveň firemní identity. Global "sukima" ideas je jednoduchá, snadno pochopitelná a zapamatovatelná fráze, která, společně s názvem společnosti Nippon Kayaku, vyjadřuje celkovou image skupiny Nippon Kayaku.

 

FIREMNÍ SYMBOL

Grafický znak byl převzat od mateřské společnosti. Symbolizuje firemní politiku skupiny NK. Prostor uprostřed představuje vesmír, svět a rozlohu Země. Dvě prudce se rozvíjející elipsy znázorňují kreativitu a odvahu a dva kruhy zase důvěru v rámci skupiny Nippon Kayaku a také vůči okolnímu světu.