Lead-wire Mikro-gas Generátor

Zkratka: LWMGG

LWMGG obsahující piluli nebo skleněný squib pro zážeh a bezdýmný prach v kalíšku pro vyvinutí plynu, je používán v nejrůznějších typech předpínačů bezpečnostních pásů jako pohonná jednotka.