KAYAKU spirit

KAYAKU spirit je ideálním stavem ( = firemní vizí) pro skupinu Nippon Kayaku. Říká, že chceme "Trvale poskytovat společnosti ty nejlepší výrobky skrze neustálý pokrok a sdílené morální hodnoty".


Principy skupiny pro každodenní konání
   1. Vždy mějme na paměti KAYAKU spirit
   2. Postupujme rychle a důkladně podle PDCA
   3. Každý z nás do sedadla řidiče           

                            

KAYAKU spirit a CSR management

Tento obrázek znázorňuje firemní vizi, popsanou na úvodní straně, při pohledu shora. 

Soubor firemních činností pro naplnění vize KAYAKU spirit je CSR Management, tj. řízení v duchu společenské odpovědnosti firem.

Pomocí CSR managementu dokážeme uspokojit všechny podílníky, tj. akcionáře, obchodní partnery, zaměstnance, společnost i okolní region, a můžeme tak budovat dobrou a silnou firmu.

Charta etiky a Etický kodex skupiny Nippon Kayaku jsou reálnými základy KAYAKU spirit a jsou vodítkem pro chování každého zaměstnance skupiny Nippon Kayaku.