Mikro Gas Generátor

Zkratka: Mikro GG

Pinový Mikro GG obsahující plastový nebo skleněný squib pro zážeh a bezdýmý prach v kovovém kalíšku pro vyvinutí plynu. je používán v nejrůznějších typech předpínačů bezpečnostních pásů jako ponná jednotka.