Společenská odpovědnost

Společnost Kayaku Safety Systems Europe a.s. vznikla v roce 1997 jako INDET SAFETY SYSTEMS a.s. (ISS). V roce 1999 vstoupil do firmy japonský akcionář Nippon Kayaku Co., Ltd. (NK), od té doby se firma neustále rozvíjí a roste. V současné době je jedním z deseti významných zaměstnavatelů v regionu.
Již od počátku firma dbá na ochranu životního prostředí, bezpečnost, péči o zdraví svých zaměstnanců, upřednostňování etických principů ve všech firemních aktivitách a podporu neziskových organizací ve Vsetíně a okolí. Na základě všech získaných zkušeností a v souladu s firemní vizí skupiny NK, která říká, že "budeme společnosti vždy poskytovat ty nejlepší výrobky skrze neustálý pokrok a sdílené morální hodnoty", vznikla v roce 2012 nová koncepce upravující systém firemního dárcovství a společenské odpovědnosti firmy.

Podpora je téměř výhradně zaměřena na místa, kde má firma své výrobny, což je Vsetín a Jablůnka a je rozdělena do následujících oblastí. Podpora:

NEMOCNICE, ZDRAVÍ 

Zajímá nás zdraví našich zaměstnanců a lidí v místě, kde působíme.

VZDĚLÁNÍ

Chceme vzdělanou společnost a kvalifikované pracovníky.

KULTURA, SPORT, BEZPEČNOST

Klademe důraz na bezpečnost veřejnosti, podporujeme preventivní akce spojené s provozem na silnicích.
Představujeme japonskou kulturu v ČR.

CHARITA

Podporujeme neziskový sektor.


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ochrana životního prostředí je nedílnou sočástí naší firemní politiky.