Nemocnice

Zajímá nás zdraví našich zaměstnanců a lidí v místě, kde působíme.


Vsetínské nemocnici a.s. poskytujeme finanční prostředky na nákup vybavení

Předání lůžek v roce 2008

Předání lůžek v roce 2008

 
Lůžka pro JIP, rok 2013

Lůžka pro JIP, rok 2013

Podporujeme preventivní akce pro veřejnost

III. Den s Vaší nemocnicí, Model plic

III. Den s Vaší nemocnicí, Model plic

 
II. Den s Vaší nemocnicí, Model střeva

II. Den s Vaší nemocnicí, Model střeva

Spolupracujeme na společných projektech:

12. 4. 2016 jsme společně s nemocnicí darovali Základní škole, Mateřské škole a Praktické škole Vsetín vršky od PET lahví. Více v článku zde.
Vršky sbíráme na všech pracovištích firmy KSE a darovat jsme je mohli díky zaměstnancům, kteří se do třídění odpadu zapojili.

V říjnu 2013 proběhla soutěž KAIKI IWAI. Žáci ZŠ Jablůnka malovali květy uzdravení, kterými bylo vyzdobeno oddělení JIP Vsetínské nemocnice a.s.

Květy uzdravení

Květy uzdravení