Vzdělání

Chceme vzdělanou společnost a kvalifikované pracovníky.

Cílem KSE je zaměstnávat vzdělané a specializované zaměstnance. Se vzděláváním je ideální začít již v útlém dětství, proto firma zacílila svou podporu nejen na studenty středních a vysokých škol, ale také na děti základních škol na Vsetínsku.

Podpora základních škol

Ideální příležitostí takovéto podpory je projekt organizace Hope4kids s názvem Etické dílny, určený dětem 1.-9. tříd základních škol. Jedná se o dvouhodinové certifikované preventivní programy, zaměřené na rozvoj pozitivních a sociálních dovedností u dětí a dospívajících tak, aby mohli činit svá vlastní rozhodnutí, řešit každodenní problémy a vyrovnat se s obtížnými životními situacemi. Malé děti si ve scénkách mohou vyzkoušet reakce na různé situace, např. když se ztratí na neznámém místě. Zkoušejí si, jak rozpoznat důvěryhodnou osobu, na kterou by se mohly obrátit s prosbou o pomoc. Starší žáci jsou promyšlenými otázkami vtahováni do diskusí, při nichž mohou nacházet a pochopit hodnoty důležité pro jejich život - vytrvalost, respekt, vděčnost… Častými tématy diskusí jsou například otázky typu: Jak se stát dobrým kamarádem?; Jak mít pěkný vztah s rodiči?; Život v mediální džungli; Moc slova; Peníze; apod.
„Chceme, aby z dětí vyrostli lidé s dobrým charakterem, správně nastaveným žebříčkem hodnot a pěknými vztahy s lidmi okolo sebe. Pomocí diskusí, různých aktivit a her vytváříme prostředí pro to, aby mladí lidé sami nacházeli odpovědi na důležité životní otázky a hledali dobrý směr pro svůj život. Jsem přesvědčená, že pro naši společnost jsou důležité nejen odborné znalosti, ale také charakterová zralost. Ta se však tvoří již ve velmi mladém věku. A právě na ní s dětmi pracujeme.“, uvedla lektorka Etických dílen vsetínského regionu paní Renata Zajíčková.
 

Podpora středních a vysokých škol

Střední a vysoké školy technického zaměření podporujeme především prostřednictvím příspěvků na nákup vybavení školních dílen a laboratoří. Studenti mají díky tomu možnost pracovat s moderními přístroji a zařízeními a připravovat se tak lépe na svá budoucí povolání. Kromě zmiňované finanční podpory se zástupci naší firmy pravidelně účastní sezení s řediteli škol, příjímacích pohovorů nanečisto, dní otevřených dveří a ostatních akcí pořádaných školami. Všechny tyto činnosti nabízí skvělou příležitost představit firmu studentům (nejen) ze vsetínského regionu a podpořit vzdělávání potenciálních zaměstnanců.

 

Spolupráce se středními a vysokými školami: