Podpora Vsetínské nemocnice a.s.

Kayaku Safety Systems Europe a. s. podpořila projekt Společně pro novou internu

Sponzorským darem ve výši 450 tis. Kč odstartovala v loňském roce společnost Kayaku Safety Systems Europe a.s. (tehdy ještě Indet Safety Systems a.s.) kampaň Vsetínské nemocnice a.s. s názvem Společně pro novou internu. Letos společnost přispěla částkou ve výši 200 tis. Kč, celkem tedy na projekt nové interny poskytla 650 tis. Kč. 

Společnost Kayaku Safety Systems Europe a.s. (KSE) patří k nejvýznamnějším podporovatelům Vsetínské nemocnice. V minulých letech přispěla na nákup lůžek na několika odděleních, ale také pomohla s nákupem potřebných přístrojů. Celkem věnovala nemocnici od roku 2013 částku 2,35 mil Kč.

KSE uplatňuje myšlenku tzv. Společenské odpovědnosti firmy, jejíž fungování je v souladu s etickými a morálními principy, a které současně zohledňuje odpovědnost firmy za komunitu. Podporu Vsetínské nemocnice a.s. vnímá vedení KSE jako krok ke zkvalitňování služeb poskytovaných nemocnicí a k vytváření úctyhodného prostředí pro pacienty nejen Vsetínského regionu.

„Cítíme přirozenou potřebu vracet společnosti něco zpět a pečovat o své nejbližší okolí, které je neodmyslitelnou součástí našeho podnikání“, říká Shinji Ichikava, president společnosti.  „Navíc, naše společnost zaměstnává více než 1 000 zaměstnanců, přičemž téměř všichni z nich náleží do spádové oblasti Vsetínské nemocnice a. s.“, dodává.

Kromě Vsetínské nemocnice a. s. podporuje KSE také místní charitativní projekty a aktivity zaměřené na zlepšení povědomí o bezpečnosti, především v rámci spolupráce s BESIPEM, hasičskými sbory, apod. Hlavní důraz je přitom kladen na práci s mládeží.  Opomenout nemůžeme ani úzké partnerství se školami v našem regionu. 

Celý článek ZDE (strana 12 a 13 zpravodaje Vsetínské nemocnice).