Životní prostředí

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY V KSE

V rámci investičních akcí do budov se naše společnost aktivně zajímá také o systémy technologie pro využití dešťových vod a tím se snaží aktivně podpořit principy environmentu a ochrany životního prostředí. Tyto požadavky vyplývají nejen z legislativy ČR, ale také z obecných závazků NK v rámci ČSR aktivit.

Tento aktivní přístup přináší společnosti nejen pozitivní ohlas ze strany dozorových orgánů ČR při stavebních řízeních a pravidelných kontrolách, ale také finanční úspory za spotřebovanou vodu, jelikož v našich výrobních závodech nejsou dostupné zdroje technologické vody (doposud byla využívána pouze upravená pitná voda). Do března 2018 se nám podařilo zrealizovat projekt využití dešťové vody v Jasenicích na obj. 17, a to umístěním nádrže o objemu 55m³ pod parkovací plochy, kdy voda slouží pro splachování WC na tomto objektu. Dalším úspěšným projektem je obj. 106 v Jablůnce. Podařilo se využít suterénních prostor objektu k umístění dvojice nádrží o objemu 2x35m³ a tato voda slouží pro splachování WC na obj.  106.                                                                                                                                .

Dalším záměrem je výstavba obj. 163 v Jablůnce a plánované umístění až 3 nádrží o objemu 66 m³. O případné realizaci bude rozhodnuto později s ohledem na rozpočet celé investiční výstavby.